عکس-آسمان شب

در عجبم ما انسانها ،ما موجودات کوچک ،چگونه در محضر خدای بزرگ ،مالک همه ی آسمانها دست به خطا و گناه میزنیم و با وجود دیدن این همه عظمت و بزرگی دوباره وجودش را انکار میکنیم،به حق که ما انسانها موجودات ناسپاس ی هستیم اگر وجود خدا را منکر و لطف و احسانش را کفران کنیم، کاش همه ی ما انسانها می توانستیم شکر ذره ایی از نعمتهای خدا را بجا آوریم،گاهی که در غم ائمه میگریم خدا را از یاد می بریم و حتی نمازهای روزمره که نمونه کوچکی از تشکر ما از خداست را ادا نمی کنیم و خدا ،فلسفه اصلی عاشورا را از یاد می بریم ،بعضی وقتها حس می کنم  که چقدر خدا بین ما آدمها غریب است،کاش ما  خدا را می فهمیدیم،کاش..

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
شيطوني

سلام دوست خوبم خيلي وبلاگه خوبي داري موفق و سربلند باشي اگه لايق دونستي به سايته منم سر بزن و خوشحالم ميكني اگه منو بذاري لينك دوستانت قول ميدم دوسته خوبي برات باشم به آينده اميدوار باش برات از خدا ميخواهم به اندازه بهت زيبايي بده اين گل ها تقديم تو باد [گل][گل][گل][گل]