بخشی از رباعیات خیام

 

ای    آن    که   نتیجه   چهار  و   هفتی

 

وز   هفت   و   چهار  دایم    اندر   تفتی

 

می خور  که   هزار   باره  بیش ات گفتم

 

باز   آمدنت   نیست   چو  رفتی ،   رفتی

 

 

 

 

 

شیخی  به  زنی فاحشه گفتا مستی

 

هر لحظه به دام دگری  پــا  بستی

 

گفتا شیخا هر آن چه  گویی  هستم

 

آیا تو چنان  که  می  نمایی  هستی

 

 

 

 

 

در   گوش دلم   گفت   فلک    پنهانی

 

حکمی که قضا بود ز من  می دانی ؟

 

در گردش  خود  اگر مرا   دست بدی

 

خود  را   برهاندمی   ز   سرگردانی

 

 

 

 

 

پیری     دیده      به     خانه     خماری

 

گفتم     نکنی     ز    رفتگان    اخباری

 

گفتا    می خور   که   همچو  ما  بسیاری

 

رفتند    و   کسی     باز    نیامد    باری

 

 

 

 

 

ای   کاش   که   جای   آرمیدن    بودی

 

یا   این   ره   دور   را   رسیدن   بودی

 

کاش از  پی  صد هزار سال  از دل خاک

 

چون   سبزه   امید    بر   دمیدن   بودی

 

 

 

 

 

جــز راه  قـلـنـدران  مـیخـانه   مـپوی

 

جز باده و جز سماع و جز یار  مجوی

 

بر کف  قدح  باده  و  بر دوش  سبوی

 

می نوش کن ای نگار و بیهوده مگوی

 

 

 

 

 

تنگی  می لعل  خواهم  و  دیوانی

 

سد  رمقی  خواهد  و  نصف  نانی

 

وانگه من و تو  نشسته  در ویرانی

 

خوش تر بود آن ز ملکت  سلطانی

 

 

 

 

 

آنان  که   ز  پیش   رفته اند   ای  ساقی

 

در  خاک   غرور  خفته اند   ای   ساقی

 

رو   باده   خور  و  حقیقت  از من  بشنو

 

باد  است  هر  آن  چه  گفته اند ای ساقی

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ساحل

با فعالیت در این سیستم و در مدت زمان کوتاهی شاهد سرازیر شدن مبالغ زیادی به حساب بانکی خود خواهید بود. با فعالیت چند ماهه در این سیستم درآمدی بیش از 200 میلیون تومان خواهید داشت !!!!!!! باور نكردنیه اما امكان پذیره