جوانه ی امید

بهترین ترین درود ها بروی ماهت ای برترین دوست  

ای منجی عالم


همه ذرات جهان گرد تو جمع شدند تا وجود ماه تو را به دیده ی دل انگارند

 امروز آسمان ابری و تاریک شهر ما از تلالو نور تو روشن شد

امروز جوانه ی سبز وجود تو بر زمین دلها رویید

آمدنت خوش باد آقای خوبان

میلادت ای پاک تربن انسان روی زمین 

 مبارک باد

/ 0 نظر / 8 بازدید