نوازش آتش

 

نوازشم کن حتی اگردر تاریکی محصوریم

نوازشم کن حتی اگر نمیدانی که ام

نوازشم کن چون که روزی از مهر تو لبریز میشوم

نوازشم کن چون که روزی با نوازش از مهر لبریزت می کنم

نوازشم کن ای مهربانِ خاموش که عاقبت پرده ی شب می دَرَد

 و

خورشید می دمد

نوازشم کن ،هنوز هوا گرگ و میش است

مرا عاشقم کن تا با عشق بر بالهایم به آسمان ،تا نور ،پرواز کنیم

 

نوازشم کن چون نوازش تو کلید همه ی قلبهاست ای نوازنده ی من.

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
رهگذر

سلام نوشته های شما زیباست قلمتان از احساس دلتان می گوید که از لبریز از خداست امیدوارم در پناهش شاد باشید باشید و عاشق پیشه...