چشمان کاملا بسته

 

بینایی به نا بینایی به طعن می گفت : حیف که تو چشم دیدن زیبایی های جهان را نداری؟

نابینا گفت: من زیبایی هایی را می بینم  که تو با چشمانت نمیتوانی ببینی.

*******

حیف که ما می بینیم و چشم می بندیم و خود را به نفهمی میزنیم که گویا هرگز ندیده ایم،

دریغ و درد که ما با این همه بینایی چقدر نابیناییم

/ 0 نظر / 9 بازدید