زیباترین لبخند

زیباترین لبخند

هوای دنیای کوچک من امروز هم صاف بود ،امروز هم می شد کمی تنفس کرد و از پنجره کوچک چوبی اش به وسعت تو ساعتها خیره شد و میشد زیبایت را دید،امروز لبخند مهمان لب هایم بود ،امروز روزی بود که در اوج روزهای دلتنگیم  لبریز بودم از لبخند،امروز لبخندم را ،هوای خوش بهار سبزم را از مهر تو دارم تنها ترین لبخند زندگیم ،به تو مدیونم، تمام لحظه لحظه های شادی و غمم ،به تو مدیونم ،به تو که همیشه عاشقانه دوستم داشتی و داری و هنوز در لطافت نسیم حضور تو را احساس می کنم ،به تو مدیونم هرچند که نتوانستم دینم را به تو ادا کنم اما از حضورت از محبت های بی دریغت از عشق تو به خود می بالم و سپاس که اینگونه در نگاهت ،هنوز در اوج م ، سپاس از اینکه بالهایم را پروردی تا در آسمان عشقت پرواز کنم ،بهترینم ، مهربانترینم تو را می ستایم محبوب تمام روزگار من ،تو بهترین هدیه ی تمام اعصاری ،تو آرامش بخش ترین حضوری، تو تنها ترین نوری که قلب کوچکم را روشنی بخشیدی عشق رویایی من ،از چه ات بگویم چگونه بگویم که تو مهربانترین معشوقی ، که تو زیباترین لبخندی که بر لب هایم  نشستی ،دوستت دارم محبوب زیبایم ،یگانه عشقم ،تویی که خانه ی قلبت را به من بخشیدی و بر قلب کوچکم تابیدی و با حضورت آرام گرفتم تا ابد با من بمان معشوق بی همتای من، ستایش می کنم یگانگی و پاکیت را، دوستت دارم خدای مهربانم ، عاشقانه دوستت دارم...

/ 0 نظر / 7 بازدید