گریه و دنیای بی شانه

 

دلم هوای گریه دارد

در این زمانه که شانه ایی برای گریه کردن نیست

سر بر خاک

بر شانه های زمین می گذارم

و

گریه می کنم.

زَمین ،

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم!

/ 0 نظر / 7 بازدید