محبت در یک کلام

 

بیشتر مردم از اهمیت  و تاثیر شگرف واژه ها غافلند . واژه ها بر انگیزننده نیرو بخش ترین عواطف و احساسات می باشند.گفتن چند کلمه محبت آمیز ،جمله تشویق آمیز و حتی یک تبریک ،تاثیر فوق العاده ایی بر روحیه افراد می گذارد.پاس داشت هر تولد خاطره ایی همیشگی و جاودان در ذهن ما خواهد ساخت . با آرزوی سالی نیکو و پر از مهر.

 

کوشکین

/ 0 نظر / 6 بازدید