عشق

 

 

عشق حس زیبایست

دریغا که عمری به گلی دل بستم

افسوس عشقم را  نفهمید

*****

بدرود گل من

تو را به رود سرنوشت سپردم

قایق عمرم را به دریا خواهم زد تا بر ساحلی دور آرام گیرم

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید